Skt. Hans på Smøl Vold Bålet tændes kl. 21.30 Ingen fællesspisning