Skt. Hans på Smøl Vold  Bålet tændes kl. 21.30 Ingen fællesspisning