Næste side Næste side
Landsbylauget for Smøl Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 31/5 2017 kl. 19.30 hos Svend Erik Tilstede var Ingebeth, Aage, Svend Erik, Jesper Tvede, Sussie Manglende afbud fra Jesper/Sara Thun Som gæst deltog Mads S. senere i mødet. 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 2. Siden sidst : Alleen med ny plantet træer, og sten til afskærmning til rabat, ser godt ud. Ingebeth forhører sig hos kommunen hvem der har ansvaret for at vande træerne.? Landsbytopmøde: Ingebeth refererer fra mødet, ikke noget nævneværdigt. Spejderlejr, De mangler rigtig mange frivillige til at hjælpe! Det er muligt at gå ind på denne hjemmeside, når der skal oprettes ny arrangement eller man blot vil have en oversigt af arrangementer/event i uge 30. http://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/saadan-opretter-du- et-event-paa-soenderborg.dk 1. Orientering : Infotavle ved flagermustræ/insekttræ DN, dansk naturfredningsforening vil selv lave en informationstavle på det gamle træ på allen. Fordybelses bænke på broagerland, som Fælles landsbylaugs bænkeudvalg har ansøgt og modtaget 10.000 kr. fra Broager Sparekasse til 5 fordybelsesbænke på Broagerland, som er sat op ved Nejsmøllevej, Brunsnæs, gl. Færgevej v/Busholm og Gammelgab v/vandet. For at højne muligheden for fordybelse på Broagerland. Endnu en bænk i Vemmingbund ved fiskerhytte, bliver sponseret af det lokale øl firma BrewPart. Tillige er der blevet ansøgt om endnu 25.000kr. i tilskud ved Broager Sparekasse, til flere fordybelsesbænke med citater på. Som vi venter tilbagemelding på i næste uge. Levende Teglværk på Cathrinesminde uge 30” er et event, som de fælles
· · · · · ·