Referat af Smøl landsbylaug bestyrelsesmøde d.24.10.17 v/ Jesper Tvede Tilstede: hele bestyrelsen; Jesper Tvede, Aage, Ingebeth, Svend Erik, Sara; Sussie Referat efter dagsordenen: 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt 1. Siden sidst: Endnu 6 bænke er blevet opført på Broagerland, de er ved at blive skifte ved Smøl Vold. Smøl Vold A/S søger Haderslev museum, også om at få sat bænke oppe på selve volden. ”Danmarks Landsbyer i dag og i fremtiden” et møde i Egtved som Ingebeth refererer fra. Fremtidsforsker; Hanne Tandvig ”styrken skabes lokalt” og ”Det er erhvervsforholdene der tiltrækker nye ressourcer” Bent Jensen fra Linak, blev forberedt med input til udvalgsmødet, ”Leverdygtige landsbyer”, af flere lokale landsbylaug. Til emner som; Danmark i balance , modernisering af planloven. Landsbytræf i Grundfør /Århus Kommune ”Gentænk din Kommune” Ingebeth deltog og fandt det meget interessant. Kloak og Asfalt i Smøl, vandafledningsnettet skal gennemdrøftes i sdb. Kommune. Måske får vi en afklaring engang i 2018, når Sønderborg forsyning og sdb. Kommune har truffet en afgørelse. ”Lokale løsninger” i DR 1.nov. Deltager Broagerland og Smøl med indlæg. Møde i Landsbyforum d.18/9 (Sdb. Kommune) Høje gebyr i bankerne er mange steder stadig et problem. Vi får forårsløg inden længe, som vi skal have plantet i vores rabatter inden frosten kommer. Digitale opslagstavler ved indfaldsvejene, må gerne benyttes gratis ved arrangementer Der arbejdes stadig på ”Grejbanken” der opbevares ved Notmarkskole Kværs Energi messe – bosætningsmesse. Evalueringsliste skal udfyldes ved projekter eks. Smøltårnet, vi havde ca.65 hilsner i vores gæstebog på kun 2 mdr. -ganske flot! Kursus for landsbylaugs bestyrelser 24.11 kl.16 -22.30 Sdb. Kommune laver en folder som en tilflytterservice, vi har bidraget med vores tekster fra vore lokale infofolder ”velkommen til Smøl” og ”Broagerland” 1. Orientering ”Hvordan når vi de unge?”, møde d. 22.11, som arrangeret på tværs af grænsen. Kursus for landsbylaugs bestyrelser 24.11 Udarbejdelse af fælles udviklingsplan for Broagerland, møde d. 4.12 ”Kolde kontanter” et kursus i fundraising for foreninger d. 15.11 på Alsion (ca.116 mill. Kr. anløb) 1. Generalforsamling. Jesper og Sara trækker sig fra bestyrelse, de har ikke tiden til at deltage. Bestyrelsen opfordrer dem til at stille op som suppleanter. Lis Christensen og Jesper Tvede stiller gerne op til valg i bestyrelsen Vi ønsker at få nedsat arbejdsgrupper, der kan arbejde med emnerne til udviklingsplanen. 1. Udviklingsplanen, hvad skal vi arbejde med i 2018. Vil vi gerne have input fra generalforsamlingen, som bestyrelsen kan arbejde med fremover. Der skal arbejdes med, at søge om et ekstra fodgængerfelt ved lyskrydset, så vores cyklister, kan komme sikkert til Broager. 1. Fælles Borgermøde om Broager udviklingsforum 4.dec 2017 1. Eventuelt: Vi får inden længe 500 påskeliljer og 100 krokusløg, Vi håber, at der er flere fra Smøl der vil hjælpe. Julefrokost i Smøl for alle borger fredag d.8.dec kl.19.00, hvor alle tager en ret med. Tilmelding v/Marianne Iwang, der er ansvarlig for madfordelingen. Hjerte starteren, der er placeret i kantinen v/Fr. Petersen Maskinfabrik, har vi ønske om at få placeret et bedre stratetisk sted udvendig på bygningen. Så borgerne i byen har en bedre tilgang til denne. Lars Gormsbøl og Aage arbejder på sagen. Næste møde, en ny konstituering i bestyrelsen hos Aage og Ingebeth mandag d.13.11 kl.19.30 27.10.17/ Referent Sussie Sommer
· · · · · · · · · · · · · · · ·