Referat af Smøl Landsbylaug bestyrelsesmøde mandag d. 13/11 2017 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth Tilstede: Hele den nye bestyrelse og gæst Yvonne. Aage, Ingebeth, Svend Erik, Sussie, Lis og Sarah Dagsorden: 1. Referatet fra generalforsamlingen blev godkendt. 1. Bestyrelsens nye konstituering : Formand: Ingebeth Clausen Kasserer: Aage Hansen WEB-Master: Svend Erik Hansen Sekretær: Sussie Søndergaard Sommer Bestyrelsesmedlem: Jesper Tvede. Suppleanter: Sarah Nesbigail og Lis Christensen Generalforsamlingen vil fremover blive afholdt i byen evt. Fr. Petersens maskinfabrik og skal være med bespisning, for at få flere af byens borger til at deltage. Opslag på facebook Smøl city og byens opslagstavle. 1. Siden sidst 6 nye bænke er sat op, der er nu 11 i alt. 2 bænke ved Smøl vold, hvor krattet omkring gerne må beskæres kraftigt. vi vil søge private og virksomhedssponsorer, til flere bænke ved opslag på Broager.dk og brev til større lokale virksomhed. Bænkeudvalget arbejder på sagen. 1. Orientering ForårsLøg ca. 500 stk. påskeliljer og 1000 stk. Krokuser er leveret fra kommunen. Bestyrelsen foreslår der skal sættes: krokus ved indfaldsvejene og ved de 2 blomsterkummer. Påskeliljer rundt om de ny tilplantet vejtræer på alleen. Gerne sætte begge løgarter i grupper ved Smøltårnet og ved vigepladsen ved Smølvold. Løgene sættes ved fælles hjælp, fredag kl.10 eller søndag kl.13, hvis der er opholdsvejr. Julefrokost d.8.dec kl.19 v/Iwang, bliver vi mange, flyttes arrangementet til Svend Erik og Annemette, alle tager en ret med til frokosten, der aftales med Marianne Iwang. Opslag er sat op og lagt på hjemmesiden og på facebook. Juletræstænding; søndag d.3.12 kl.11, Niels Iwang køber juletræ. Det levende Teglværk” gentages næste år i uge 29, torsdag-søndag. kursus 24/25-11 for landsbylaug: ”Udsigten til levende landsbyer” på Nyggard/Nørreskoven Ingebeth og Sussie vil gerne deltage, man melder sig selv til. Udviklingsforumsmøde i Broager, mødte der 20 ud af de 148 borger op. Udv.forum er bindeledet mellem Broager og Broagerland. Helle Johansen, repræsenterer alle Broagerlands landsbylaug i udvalget. Ingebeth deltog i mødet og var ikke særlig imponeret over udfaldet. Vi opfordrer de øvrige landsbylaug, da vi finder det nødvendigt, at sende fremtidige referater af vores bestyrelsesmøder, så Helle har en mulighed for at følge med i, hvad der sker ude i Landsbylaugene. Områdeinitiativer for Broagerland afholder møde d. 14.dec., vi opfordrer til at deltage. 1. Hjertestarter Vi tager kontakt til Fr.Petersens Maskinfabrik, om deres hjerter starter kan flyttes udenfor hovedindgangen. Så borger har større mulighed at benytte hjerterstarteren, hvis det skulle blive nødvendigt. En udendørskasse til hjerterstarter har prisen 4-6000kr. Landsbylauget kan også selv søge Trygfonden om en hjerterstarter i udendørskasse pris 16.000 kr. Vi venter en opfølgning ved næste møde, og tager en beslutning om der skal søges en ny, med en deadline 1.3.2018 1. Projektplanen – vi skal have revideret planen for 2016/17, se medsendte forslag fra 2015+16+17 1. Evt. næste møde 15.januar 2018 kl.18.30 Smøl 22, incl. Nytårskur Referent 16.11.2017/ Sussie Sommer
· · · · · · · · ·