Landsbylauget for Smøl Bestyrelsesmøde torsdag d. 24-5-18 kl. 19.30 hos Aage og Ingebeth Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. Siden sidst Evaluering af kommunens bosætningsstrategi Sønderborg fællesfond Besøg hos SSF i Flensborg 1. Orientering ”Det levende Teglværk” landsbylaugene på Broagerland søger fælles Landdistriktspuljen om midler. Skt. Hans Loppemarked 29/7 Markedsdage i Broager den 1/6 - skal laugene deltage? Triatlon i Brunsnæs den 2/6 1. Fælles udviklingsplan for Broagerland. Vær turist i dit eget lokalområde - bustur. 1. Smøltårnet – skiftende udstillinger Jesper Tvede 2. Infotavle 3. Ny mailadresse 4. Evt. herunder næste møde Referat: Fremmødte: Aage, Ingebeth, Svend Erik, Jesper Tvede, Sarah, Sussie og Yvonne. Afbud fra Lis Dagsorden: 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. Tilføjelse: Vedr. Kommunens reparation og udskiftning af regnvandsledning, vil Smølbylaug foreslå at placere regnvandsledning midt på vejen, i stedet for begge siden af vejen. Ingebeth vil igen tage kontakt til kommunen, for at få afgørelse på problemstillingen. 1. Siden sidst Evaluering af kommunens bosætningsstrategi, vil tilbyde nye tilflyttere en tilflytterfolder/ mappe, som kan bestå af gratis billetter, rundtur i området, partner job ordning, netværk for nye bosætter. Sønderborg fællesfond v/ Anders Brandt, Andelsbevægelsen, en pulje der kan anvendes til køb af ejendomme, som banker og kreditforeninger ikke vil låne penge ud til. Så kan private oprette en Andelsbevægelse, der selv bestemmer hvor man vil gå ind og støtte op i nærområdet. Et andelsbevis er typisk 10.000 kr. uden renter og med mulighed for tab. Kan også være i mindre andels størrelser. Bestyrelsen havde en samtale om Andelstanken. Besøg hos SSF i Flensborg, flere bestyrelses medlemmer fra Sønderborg komm. Landsbylaug, besøgte det danske mindretal SSF. Der er ønske om et gensidigt samarbejde med Flensborg og Sønderborg komm. Landsbylaug. SSF inviterer til guidede bytur i Flensborg, og det samme påtænker vi at kunne på bl.a. Bustur på Broagerland 1. Orientering ”Det levende Teglværk” landsbylaugene på Broagerland, søger fælles Landdistriktspuljen om midler. – som er blevet bevilliget! Skt. Hans – i år arrangeres der ingen fællesspisning. Der er stadig båltænding på Smøl Vold. Der skal informeres på FB, opslagstavlen og hjemmesiden. Loppemarked 29.juli. v/ p-pladsen på Maskinfabrikken, husstandsomdelt. Med tilmelding af stand til Jørn Christensen 30638011 Markedsdage i Broager den 1. Juni -Bestyrelsen ønsker ikke at deltage. Triatlon i Brunsnæs den 2.juni fra kl.13 – man må gerne støtte op og hjælpe til: kontakt Gerhard Jacobsen, Brunsnæs, tlf. 30497481 1. Fælles udviklingsplan for Broagerland. Vær turist i dit eget lokalområde - bustur er arrangeret d.6 juni kl.19 fra Nette i Skelde med afsluttende kaffe. 24 personer er tilmeldt. Annonce i Gråsten ugeavis, giver også mulighed for at blive skrevet op til en venteliste til en fornyet tur i september. 1. Smøltårnet – mulighed for skiftende udstillinger fra os lokale i smøltårnet, 1. måned ad gang i Cykelsæsonen. Kontaktperson Jesper Tvede tlf.22939312 2. Smøl landsbylaug skal have egen mailadresse. Denne skal ikke længe være en privat mailadresse. Ingebeth forhører sig hos landsbyforum i næste uge. Forslag til mail adresse Evt. smoel@gmail.com eller kontakt@smoel-laug.dk 3. Evt: Info tavlen i Smøl – Der ønskes en nyere og større opslagstavle. Der blev talt om at finde et nyere og større vindue og bygget nyt eller købe en færdig prof. Opslagstavle. 4. Næste møde : 27.august kl.19.30 v/ Svend Erik Referent d.30. maj 2018 Sussie Søndergaard Sommer
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·