Landsbylauget for Smøl Referat af Bestyrelsesmøde mandag d. 16/4-18 kl. 19.30 hos Sussie Tilstede: Aage, Ingebeth, Svend Erik, Jesper T, Lis, Sara, Sussie og Jørn Dagsorden: 1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 1. Siden sidst Kursus i fundraising tilrettelagt af Kyst & Natur turisme samt Destination Sønderjylland. Et kursus Ingebeth har deltaget i, der er over 8 milliarder kr. at søge i de forskellige fonde. Desuden kan privat søge med et historisk indhold. Affaldsplan 2018-30. Ændringer er på vej, vi skal skabe plads til 3 affaldspande, bl.a. en spand til madaffald som skal anvendes til biogas. Det skal endelig besluttes i byrådet, med opstart i 2019. Genbrugsstationer vil blive døgnåbnet allerede fra efteråret, med benyttelse af adgangskode for borgere Årsmøde i landdistrikternes fællesråd, som er en lobbyvirksomhed, der skal rådgive politikere inden for landdistriktspolitik. Spændende møde hvor mange kendte politiker deltog. Besøg på Marselisborgcentret. Ingebeth og Connie Skovbjerg (Sønderborgs landdistriktskoordinator) besøgte centeret, hvor forskere arbejder med byudvikling. Borgerinddragelse og samskabelse. De har et nordisk projekt i Andahl kommune i Norge, som indbyggermæssig kan sammenlignes med Sønderborg kommune, med mange små landsbyer, blot fordelt over et større område. Marselisborgcenterets projekt er et samarbejde med Arendal Kommune, sdb.- og Århus kommune (frivillighedshovedstaden 2018) – det vil blive afgjort slutning maj 2018 Fastelavn hos Jesper og Sarah, var en succes med mange udklædt børn , der slog til tønden med slik og sammen med voksne, hyggede sig med dejlige fastelavnsboller, der var bagt af vores frivillige bagere. Møde i landsbyforum, som opfordrer landsbyerne til at søge puljen for borgerinitiativer. BIB (Brunsnæs, Iller, Busholm) landsbylaug, blev kåret som årets landsbylaug. Vi opfordres til at søge i skulpturudveksling, som finder sted inden længe. Desuden kan vi ganske gratis, benytte os af El-infotavlerne, skal blot meddeles 3 mdr. før et arrangement. Forårsrengøringen med god opbakning, blev der samlet masser af affald. I år også med hjælp fra nogen af byens børn, der med succes fandt masser af affald. Eventen blev afsluttet af med varme grillpølser, øl, vand hos Joan & Lars. 1. Orientering Folkemøde Bornholm 14-17 juni. Åge, Ingebeth, Yvonne, Mads og Sussie deltager. Årsmøde i Landsbyforum – årets landsby i Sønderborg Kommune BIB. Ingebeth beretter at Middelfart bymidte på 45hektar skal renoveres, påtænker at sløjfe regnvandsledning og lægge den midt i vejens kørebane tilsluttet et regnvandsbassin til overfladevandet. Regnvand fra hustage bliver tilsluttet i bassiner i haverne, alt sammen med et filter til opsamling af olie, dækrester m.m. Forslag i bestyrelsen, om Smøl kunne være i en forsøgsordning, med en sådan en løsning? Bænke udvalget har sendt 12 forespørgelse ud til lokale virksomheder, med sponsering af flere bænke på Broagerland. Kun en har meldt tilbage med afvisning. Der var forslag til at man personligt tager ud og banker på dørene. Kursus for webmastere, Svend Erik har sit eget system til hjemmesiden og ønsker ikke at deltage. ”Det levende Teglværk” d.19-22 juli. Landsbylaugene på Broagerland søger Landdistriktspuljen om midler for ca. 33.500kr. Markedsteltene der var for lave, 3x3x1.2m høj, sælges for 500 kr./stk. Morgenmøde –socialt entreprenørskab, mandag d.23 april kl.9. Besøg på Føns nærvarme. Ingebeth deltog, 80 huse i en landsby har deres egen fjernvarmeselskab med flies fyring, varetages af 8 frivillige. Prisen 7,5 mill. Til etablering inkl. fjervarmenet. Varmeudgiften koster gennemsnitlig 20.000kr årligt pr bolig. Vandre stier – trampestien kun for smølborger, fra Smøl ned om mosen til Bøffelkobbelskov, er inddraget igen – og lagt i bero. 1. Fælles udviklingsplan for Broager og Broagerland.(FUBB) Vær turist i dit eget lokalområde. D.6.6.kl.19-21, bliver der arrangeret bustur på Broagerland med et historisk perspektiv, lokal historisk forening fortæller på turen. Prisen 100kr inkl. Kaffen på frk. Jensen i Skelde. Hvor Landsbylaugene vil fortælle om deres planer for fremtiden. 24 stk. Billetter vil kunne bestilles på ”Place too book” v/ Lis Christensen. 1. Smøltårnet, må gerne benyttes til udstilling af os borgere med forskellig art, en måned af gangen, så der kommer liv i tårnet. Jesper Tvede nr. 23 er kontaktperson. Tårnet har ofte besøg af gæster, der søger posten til geochating, der har været ca.40 besøg siden august 2017. Sara er ansvarlig og Jonas holder opsyn. 1. Infotavlen til Smøltårnet, på sprogene dansk, tysk og engelsk bliver trykt d.23.4 arrangeret af Svend Erik. 1. Evt. Koroparationsskydning fredag den 15. juni. tilmelding hos Aage. Nyt! Vi vil arrangere loppemarked, samtidig med Vemmingbund, og evt. Skodsbøl og vil de øvrige landsbylaug på Broagerland deltage som et samlet event på hele Broagerland? søndag d.29.juli kl.10-14 Ingebeth tager kontakt til de øvrige landsbylaug. Vi kan anvende El infotavle (png.fil) til dette arrangement/event (deadline 29.april). Svend Erik kan være behjælpelig med et fotoshop program, til fremstilling af opslag, der skal sendes til tryk (pdf.fil). Jørgen Christensen i Smøl, står for arrangementet, der påtænker at spørge Fr. Petersen maskinfabrik, om vi kan afholde loppemarked på deres p-plads? Næste møde: 24 maj kl.19.30 hos Aage og Ingebeth referent v/ Sussie S. Sommer
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·