Landsbylauget for Smøl Generalforsamling 30/10 2017 Formandens beretning Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder og 2 fællesmøder med de andre landsbylaug på Broagerland. Alle møder er åbne og bliver bekendtgjort på hjemmesiden og facebook – Smøl City Aktiviteter: Jyske Vestkysten opfordrede landbylaugene i Sønderborg Kommune til at sende en julehilsen. Tak til Lis, som skrev Smøls julehilsen Søndag i advent tændte vi juletræet og havde derefter en hyggelig julefrokost hos Marianne og Niels. Vi har fået gravet fiber ned. Stor tilslutning ca. 90 % tilslutning. Fastelavnsfest blev holdt hos Jesper og Sarah, Yvonne og Marianne havde bagt kage og Lars og Joan stod for tønde og slik. God tilslutning. Vi var blevet lovet ny asfalt slut 2016 begyndelse af 2017, men efter kontakt med kommunen, er det blevet udsat på ubestemt tid. Begrundelsen er, at regnvandsledningen skal renoveres inden de asfalterer, og at de ikke kan finde ud af, hvem der skal betale, for renoveringen. Vi har haft kontakt med kommunen løbende igennem året senest den 23/10, og vi får stadig det samme svar. Forårsrengøring af vejene omkring Smøl. Vi indsamlede ca 50 kg affald, mest dåser men også en enkelt lorteble, og afsluttede dagen hos Lars og Joan med øl og pølser, betalt af Sønderborg Forsyning. Vi har fået ny vejtræer i alleen. I arbejdsgruppen for Broagerhus var landsbylaugene repræsenteret. Bestyrelsen har derfor besluttet, at generalforsamlingen i 2017 bliver holdt på Broagerhus, så alle har mulighed for at se vores nye medborgerhus. Aage og jeg var igen i år til folkemøde på Bornholm. Vi var en del af Sønderborgs Kommunes repræsentation i Landdistrikternes telt. Det er meget givende, fordi det styrker samarbejde og sammenhold med de øvrige laug i SK men også med laug fra andre kommuner. Skt. Hans fest blev afholdt i vores carport. Vi var 38, heraf mange børn, dejligt med så stor tilslutning. Jørn skaffede fadølsanlæg og efter bål på Smøl Vold, sluttede vi af med kaffe. Smøltårnet blev indviet den 21/7. Der har været rigtig mange involveret i renoveringen ca 1/3 af byen og til indvielsen var vi 60. Når vi læser i gæstebogen, kan vi se at tårnet bliver brugt, og det er dejligt, det tyder på et behov for et pitstop på ”gammel vej”. På 2 måneder fik vi 65 hilsner i gæstebogen. Til renoveringen har vi fået 12600 kr af Sønderborg Kommune og de er næsten brugt. Tak til alle for indsatsen. En gæst skrev: Her på jeres fine bænke kan vi sætte os og tænke, spise frokost og tanke op før vi skal cykle mod bakkens top Yvonne, Sussie, Aage og jeg har sammen med Landdistriktssekretariatet besøgt Artefact i Glücksburg, for at se på alternative byggemetoder og energiformer. Artefact er sted, hvor man eksperimenterer med sjove og anderledes byggemetoder – men også lidt meget alternativt. Der er afholdt borgermøde om udarbejdelse af en bystrategi for Broager og det næster borgermøde skal handle om områdeinitiativ for Broagerland. Afholdes slut november. Der er afholdt korporationsskydning to gange i år, og begge gange har Smøl været repræsenteret med flere hold. Der er indsendt ideer og forslag til den Lokalplan 2017-2029 (dec. 16) Vi blev igen opfordret af kommunen til at indsende mangler og ønsker til trafikale forhold omkring Smøl. (nov. 16) Forslag: Cykelsti Broager-Nybøl, fodgængerovergang i lyskrydset ved Broager, hastighedsbegrænsning ved indkørslen til Smøl fra Nybøl Landevej, gangtunnel under Nybøl Landevej fra Ødbjerg til Smøl. Ingen tilbagemelding Fælles aktiviteter for landbylaugene på Broagerland Fordybelsesbænke - der er indtil nu opsat 11 bænke langs gendarmstien alle med et citat. Midlerne har vi fået af Broager Sparekasse (10000 kr.) Sønderborg Kommune (13000 kr.) og Brewparts (2000 kr.). Vi mangler stadig en 6-7 bænke, men har brugt pengene, så vi skal have søgt sponsorer. ”Det levende Teglværk” - et samarbejde mellem Cathrinesmindes Teglværk og landbylaugene på Broageræand, hvor CMT i uge 30, (spejderlejr), blev omdannet til et levende, arbejdende museum anno 1900- 1920. I alt 63 frivillige fra Broagerland var med til at gøre ugen til en succes. Vi havde søgt Region Syd og Sønderborg kommune om midler og fik henholdsvis 57000 og 20000 kr. Stillegruppen – en arbejdsgruppe under landsbylaugene, der har sat sig for at undersøge, hvad det egentlig er, vi er så glade for på Broagerland. Det har vist sig at tre kvaliteter træder frem: roen – stilheden og naturen Landsbylauget for Smøl Ingebeth Clausen 30/10 - 2017 Orientering om kommende projekter Der skal skrives en fælles udviklingsplan for Broagerland. Arbejdet går i gang i december. Det er ikke bestemt, hvem der skal skrive den, men laugene blive en del af arbejdsgruppen. Kommunen er i gang med opsætning af shelters på Gendarmstien. Der er opsat 5 ud af 7 DR nyhederne har efterlyst eksempler på lokaleløsninger i landdistrikterne. Vi har sendt en beskrivelse af Smøltårnet, fordybelsesbænkene, Det levende Teglværk og Stillegruppen. Det kommer muligvis i nyderne den 1/11 På vores sidste fællesmøde for laugene på Broagerland var Broagerhus og Broager udviklingsforum repræsenteret. Broager Udviklingsforum er en paraplyorganisation, som har det mål, at repræsentere alle foreninger og interessegrupper i Broager og på Broagerland. Vi har valgt Helle Johansen som laugenes repræsentant. Det levende teglværk - Gentages 4 dage i uge 29 2018 Kursus for bestyrelsesmedlemmer 24-25/11. Tema ”Udsigten til levende landsbyer” Julefrokost 8/12 hos Niels og Marianne, se opslag Blomsterløg, vi får 1000 krokus-og 500 påskeliljeløg der skal lægges. Hjertestarter, vi har et ønske om at hjertestarteren, der er placeret i kantinen på fabrikken bliver flyttet udenfor, så den er nemmere tilgængelig for Smøls borgere. Aage og Lars Gormsbøl arbejder på sagen. Muligvis skal Smøl selv anskaffe en. Projektplan 2016/2017 – hvor langt er vi, og hvad skal vi arbejde med i 2018 Ingebeth 30/10 -2017