Dagsorden for Smøl Landsbylaugs møde, den 14/8 2017 kl. 19.30 hos Sussie.
Landsbylauget for Smøl .   Bestyrelsesmøde  mandag den 14/8  201 7  kl . 19 . 3 0  hos Sussie .   Dagsorden:   1.  Godkendelse af refer at fra sidste bestyrelsesmøde.  2.  Siden sidst.  a.  Skt. Hans,  fin aften med mange deltagere .  b.  Korporationsskydning  med tre hold fra Smøl .  c.  Be søg  på Artefact i Glûks burg (alternative byggemetoder) –  Power to gas!  d.  Folkemøde .  e.  Tilskud  fra Landsbypuljen til bænke (13000) og Det levende teglværk (20000) .  f.  ”Det levende Teglværk” .  3.  Orientering .  a.  Nyhedsblad/møde med bosætningskonsulenten den 25/9 .  b.  Der  skal laves en fælles udviklingsplan for Broagerland ,  Conn ie har søgt og fået godt 100000 kr fra folketingets  landdistrikt udvalg .  c.  Der  er oprettet Broager Udviklingsforum, landsbylaugene er endnu ikke involveret .  d.  Forslag til kommunalplanen .  4.  S møltårnet  –  indvielse .  5.  Fællesmøde  for landsbylaugene  og generalforsamling -  hvor og hvornår .  6.  Evt  og  dato for næste møde .    Ingebeth